Köpvillkor

Köpvillkor som gäller för distanshandel på Spectro Analytic Irradia AB:s webbplats samt information om integritetspolicy

1. Om Spectro Analytic Irradia AB

Företaget har sitt säte i Spånga. Företagets postadress är Fagerstagatan 9. Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@irradia.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

2. Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@irradia.se.

3. Leverans

Våra normala leveranstider är 1-3 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter. En del produkter kan omfattas av längre leveranstid. Aktuell information om leveranstider framgår av orderbekräftelsen.

Vi meddelar dig om eventuella leveransförseningar via telefonsamtal eller e-post och ny leveranstid bestäms. Vår skyldighet att informera om leveransförseningar är uppfylld om vi har kontaktat dig på de kontaktuppgifters om du uppgivit vid beställningen. Du ansvarar för att de adress- och telefonsuppgifter som du har uppgivit vid beställningen är korrekta och att du uppdaterar dem om de ändras. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar ny föreslagen leveranstid. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: info@irradia.se.

Om du inte hämtar ut din beställning inom den tid som anges vid avisering av aktuell transportör, har vi rätt att ta ut en avgift för hanteringen av de produkter som inte har hämtats ut.  

4. Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är exklusive 25% moms. Avgifter för exempelvis frakt, fakturering, postförskott eller outlösta försändelser tillkommer. Vi reserverar oss för prisändringar orsakade av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

5. Ångerrätt

För dig som är konsument gäller vid köp av varor på webbplatsen en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

5.1 Vid nyttjande av din ångerrätt:

Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss info@irradia.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Du kan använda den mallblankett som återfinns på konsumentverkets hemsida, men du måste inte.

Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur.

Återbetalning sker när vi får tillbaka varan från dig eller då du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

5.2 Ångerrätten gäller inte vid:

  • Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
  • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.


För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

6. Reklamation och klagomål

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

6.1 Hur går du tillväga vid reklamation?

Eventuella fel och defekter ska alltid reklameras till info@irradia.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.

7. Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för förlust i näringsverksamhet som kan uppkomma på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidre tas inget ansvar för sådana eventuella förändringar av produkter/produktegenskaper som vidtagits av respektive produkts leverantör.

8. Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

9. Upphovsrätt

Allt innehåll på den här webbplatsen, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Spectro Analytic Irradia AB eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

10. Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Vi använder cookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Vi samlar därför in statistisk över användningen och besöksflödena på vår webbplats. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare.

Du kan ställa in din webbläsare så att den automatiskt blockerarsamtliga cookies eller bara accepterar vissa typer av cookies. Observera dock att detta kan medföra att vår webbplats inte fungerar som den ska eller att vissa funktioner inte längre är tillgängliga för dig.

11. Personuppgifter

Genom att handla hos Spectro Analytic Irradia AB accepterar du vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller delar aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Spectro Analytic Irradia AB är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som du, som kund, lämnat till oss. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning, och med denna sammanhängande ärenden, för statistiska ändamål, samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen för dina individuella behov, liksom för att kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Utöver vad som anges nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

11.1 Typ av uppgifter, användning, rättslig grund och lagring

Vi behandlar ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation, ip-adress och köphistorik, för att identifiera dig som kund, för att hantera och leverera beställningar i samband med ditt köp av produkter på vår webbplats, för att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar för de varor du köper, samt för att kunna hantera frågor relaterade till din beställning via vår kundtjänst. Vi behandlar även personuppgifter för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, samt för att hantera klagomål och reklamationer. Behandlingen sker för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig.

Vi behandlar din köphistorik samt användningen och besöksflödena på vår webbplats för att utveckla vår verksamhet och processer samt våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analys. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Vi behandlar ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, och köphistorik för marknadsföring, kampanjer och liknande utskick med stöd av en intresseavvägning.

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot våra villkor. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, spridning av skadlig kod, virusattacker m.m. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig. köpet.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

11.2 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

11.2.1 Betaltjänstleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betaltjänstleverantör. Den information som delas och lagras är ditt förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura delas även ditt personnummer med betaltjänstleverantören. Informationen delas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
De betaltjänstleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Kortbetalning.

11.2.2 Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela information med fraktbolaget. Den information som delas med fraktbolaget är ditt förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

De fraktbolag vi samarbetar med är: DHL.

11.2.3 Övriga
Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Vår överföring grundas då på en intresseavvägning.

11.4 Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information, som exempelvis personuppgifter.

12. Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med din order eller ditt besök på webbplatsen. Ändringar av villkoren har inte en retroaktiv verkan, utan kunds köp och ingångna avtal omfattas av de villkor som gällde vid köptillfället.

13. Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.