Mid-Laser

MID-LASER är ett av de mest flexibla och professionella lasersystemen som finns på marknaden.

MID-LASER består av en bordsenhet (basenhet) till vilken olika laserhandstycken (laserprober) kopplas. Basenheten är systemets kontroll- och drivenhet medan behand- lingen utförs med laserhandstycket. MID-LASER har ett inbyggt litiumjon-batteri vilket gör att den kan användas helt fristående, men är i första hand avsedd att vara inkopplad till ett eluttag.

Funktioner och egenskaper

MID-LASER har fyra kontrollknappar. Med dessa ställs mängden laserenergi in för behandling av ytligt till djupt belägna problem (exempelvis hud/sår, senor eller leder och muskulatur). En signal avges som indikerar när det är dags att flytta laserhandstycket till en ny behandlingspunkt. Dessa kontrollknappar har tagits fram för att göra det enkelt att behandla olika typer av problem, oavsett vilken laser eller vilket laserhandstycke som används. Det finns även kontrollknappar för inställning av uteffekt, frekvens, antal joule eller tid i sekunder per behandlingspunkt.

INBYGGD UTEFFEKTSMÄTARE

Lasrarnas styrka/ uteffekt kan mätas för att kontrollera att de fungerar och håller rätt uteffekt. Uppmätt värde presenteras på en display.

DUBBLA DISPLAYER OCH KONTROLLPANELER

Inställningar kan göras individuellt för respektive tillkopplat laserhandstycke. Med de två displayerna är det enkelt att journalföra vad som använts vid behandling, såsom våglängd, uteffekt, tid och joule.

JOULEINSTÄLLNING

Inställbar mängd laserenergi i antal joule mellan varje signal som avges är möjlig för den som vill använda en specifik dos per applikationspunkt.

AUTOMATISKT STOPP AV LASER

Var tionde minut stoppas laserljuset automatiskt och signal avges.

DUBBLA LASERUTTAG

Två lika eller olika laserhandstycken kan användas samtidigt för att förkorta behandlingstiden eller för att behandla mer flexibelt.

TIDSINSTÄLLING

Inställbar tid i min. och sek. mellan varje signal som avges är möjlig för den som vill kunna anpassa doseringen vid en viss typ av behandling.

INSTÄLLBARA UTEFFEKTER

Uteffekten på laserdioderna kan ändras från lägre till högre. Detta gäller alla modeller utom 904, där tiden istället justeras. Denna funktion är bra för den som vill kunna anpassa uteffekten eller doseringen för en viss typ av behandling.

FLEXIBELT OCH UTBYGGBART

MID-LASER är även bra för den som vill börja i mindre skala med ett laserhandstycke, men samtidigt ha möjligheten att skaffa fler i framtiden.

Teknisk Data

Välj komponent nedan för att se teknisk specifikation.

Basenhet:
Superpulsade lasrar:
Powerpulsade lasrar
Basenhet
Längd
248 mm
Bredd
148 mm
Höjd
45 mm
Vikt
1,4 kg
Batterityp
Litium-jon
Typisk batteritid
2,5 timmars behandlingstid
Laserklass
3B
Art.nr.
Base Unit 2.5
Superpulsad laser: 12 x 904 nm
vågLängd
904 nm
Lasertyp
Infraröd, GaAs
Antal Laserdioder
12 x 904 nm
UTEFFEKT (total UTEFFEKT)
12 x 60 mW (720 mW)
PULSTOPPEFFEKT
12 x 25 000 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
ART.NR.
904-12
Superpulsad laser: 4 x 904 nm
VÅGLÄNGD
904 nm
LASERTYP
Infraröd, GaAs
ANTAL LASERDIODER
4 x 904 nm
UTEFFEKT (TOTAL UTEFFEKT)
4 x 60 mW (240 mW)
PULSTOPPEFFEKT
4 x 25 000 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
Art.nr.
904-4
Superpulsad laser: 1 x 904 nm
VÅGLÄNGD
904 nm
LASERTYP
Infraröd, GaAs
ANTAL LASERDIODER
1 x 904 nm
UTEFFEKT (TOTAL UTEFFEKT)
1 x 60 mW (60 mW)
PULSTOPPEFFEKT
1 x 25 000 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
Art.nr.
904-1
Powerpulsad laser: 3 x 808 nm
VÅGLÄNGD
808 nm
LASERTYP
Infraröd, GaAlAs
ANTAL LASERDIODER
3 x 808 nm
UTEFFEKT (INSTÄLLBAR UTEFFEKT)
3 x 400 mW (80, 150, 300, 400 mW)
MAX. PULSTOPPEFFEKT
3 x 1 400 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
Art.nr.
808-3
Powerpulsad laser: 1 x 808 nm
VÅGLÄNGD
808 nm
LASERTYP
Infraröd, GaAlAs
ANTAL LASERDIODER
1 x 808 nm
UTEFFEKT (INSTÄLLBAR UTEFFEKT)
1 x 500 mW (80, 150, 300, 500 mW)
MAX. PULSTOPPEFFEKT
1 x 1 400 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
Art.nr.
808-1
Powerpulsad laser: 4 x 635 nm
VÅGLÄNGD
635 nm
LASERTYP
Röd synlig, AlGaInP
ANTAL LASERDIODER
4 x 635 nm
UTEFFEKT (INSTÄLLBAR UTEFFEKT)
4 x 100 mW (25, 50, 75, 100 mW)
MAX. PULSTOPPEFFEKT
4 x 450 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
Art.nr.
635-4
Powerpulsad laser: 1 x 635 nm
VÅGLÄNGD
635 nm
LASERTYP
Röd synlig, AlGaInP
ANTAL LASERDIODER
1 x 635 nm
UTEFFEKT (INSTÄLLBAR UTEFFEKT)
1 x 100 mW (25, 50, 75, 100 mW)
MAX. PULSTOPPEFFEKT
1 x 450 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
Art.nr.
635-1
Powerpulsad laser: 1 x 660 nm
VÅGLÄNGD
660 nm
LASERTYP
Röd synligt, GaAlInp
ANTAL LASERDIODER
1 x 660 nm
UTEFFEKT (INSTÄLLBAR UTEFFEKT)
1 x 100 mW (25, 50, 75, 100 mW)
MAX. PULSTOPPEFFEKT
1 x 120 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
Art.nr.
660-1
Powerpulsad laser: 1 x 520 nm
VågLängd
520 nm
LASERTYP
Grön synligt, InGaN
ANTAL LASERDIODER
1 x 520 nm
UTEFFEKT (inställbar uteffekt)
1 x 100 mW (25, 50, 75, 100 mW)
MAX. PULSTOPPEFFEKT
1 x 150 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
Art.nr.
520-1
Svagt vetenskapligt stöd – än så länge.
Avsedda främst för forskning och studier.
Powerpulsad laser: 1 x 450 nm
VågLängd
450 nm
LASERTYP
Blå synligt, InGaN
ANTAL LASERDIODER
1 x 450 nm
UTEFFEKT (INSTÄLLBAR UTEFFEKT)
1 x 100 mW (25, 50, 75,100 mW)
MAX. PULSTOPPEFFEKT
1 x 800 mW
STRÅLFORM
Divergent
Laserklass
3B
Art.nr.
450-1
Svagt vetenskapligt stöd – än så länge.
Avsedda främst för forskning och studier.