Irradias medicinska lasrar

Irradias medicinska lasrar är professionella instrument, framtagna för att leverera optimala resultat vid behandling. De är designade för att vara användarvänliga, säkra och enkla att journalföra.

Irradias medicinska lasrar finns i tre varianter

Behandlingsbeskrivning

Behandlings-beskrivning

Med Irradias lasrar utförs behandlingen genom en punkt-för-punkt-appliceringsmetod på och omkring ett smärtområde eller skada. En signal informerar när tillräcklig mängd laserenergi tillförts och det är dags att byta appliceringspunkt.

Design och journalföring

Lasern och aperturen (ljusöppningen) är designad för att meximera både ljusets genomträngning i vävnaden och den praktiska behandlingen. Lasrarnas strålar är divergenta vilket gör dem säkrare, och lättare att behandla sår med. LCD-displayen visar vilken typ av laser som använts, tid, dos och andrar parametrar, vilket gör journalföringen enkel att hantera för användaren.