Djurvård

Medicinsk laser är ett biverkningsfritt alternativ till antiinflammatoriska läkemedel.

Med Irradias MID-LASER och MID-LITE kan smärta och inflammation effektivt behandlas, och samtidigt kan en snabb läkning av skador erhållas. Det är enkelt att behandla och vår utbildning och support hjälper dig att få goda resultat med dina laserbehandlingar.

Mid-Laser

MID-LASER består av en basenhet/drivenhet till vilken olika laserhandstycken (laserprober) kopplas. Basenheten är systemets kontroll- och drivenhet medan behandlingen utförs med laserhandstycket. MID- LASER har ett inbyggt batteri vilket gör att den kan användas helt fristående, men är i första hand avsedd att vara inkopplad till ett eluttag.

MID-lite

MID-LITE är en professionell medicinsk laserutrustning, framtagen för att vara lättanvänd och transportabel. Enkel att ta med sig ut i fält, till patient, eller på kliniken. MID-LITE har ett inbyggt uppladdningsbart batteri, som laddas och kan användas när den är inkopplad till ett eluttag.