Kurser

Vi anordnar utbildningar, kurser och seminarier där du får lära dig hur laser fungerar och hur behandlingar går till.

Kursöversikt 2017

Webkurser

Kursschema kommer i juli/augusti 2020

Kvällskurser

Kursschema kommer i juli/augusti 2020

Heldagskurser

Kursschema kommer i juli/augusti 2020

Djurkurser

Kursschema kommer i juli/augusti 2020