Kurser

Vi anordnar utbildningar, kurser och seminarier där du får lära dig hur laser fungerar och hur behandlingar går till.

Kursöversikt 2017

Webkurser

Det ges inga webkurser för tillfället

Kvällskurser

Kursschema kommer i starten på 2020

Heldagskurser

Kursschema kommer i juni 2018

Djurkurser

Det ges inga djurkurser för tillfället