Kurser

Vi anordnar utbildningar, kurser och seminarier där du får lära dig hur laser fungerar och hur behandlingar går till.

Kursöversikt 2017

Webseminarium

Webseminarium
Laserbehandling- hur gör man? Praktiska erfarenheter inom fysioterapin - intervju
Intervju med Anders Bergström, leg sjukgymnast
2020-09-23
Webseminarium
Förebyggande behandling inom friskvård, människa och häst, massör och akupunktör människa och häst
Maria Melander, massör/hästmassör
2020-09-24
Webseminarium
Laserterapi inom friskvård- en massörs praktiska erfarenheter
Intervju med Kajsa Persson, massör
2020-10-07
Webseminarium
Medicinsk laser och svårläkta sår inom äldrevården Marianne Degerman sårbehandlare Skellefteå kommun hemsjukvård
Sårstudie med Marianne Degerman
2020-10-16
Webseminarium
Introduktion medicinsk laser
Föreläsare: Cecilia Lind, leg sjukgymnast
2020-10-21
Webseminarium
Förebyggande behandling inom friskvård, människa och häst, massör och akupunktör människa och häst
Maria Melander, massör/hästmassör
2020-10-22
Webseminarium
Zoom 3 november Introduktion laserakupunktur Eva-Marie Janelo
2020-11-03
Webseminarium
Laserterapi inom friskvård- en massörs praktiska erfarenheter
Intervju med Kajsa Persson, massör
2020-11-05
Webseminarium
Laserterapi på Hund! Djurterapeutens praktiska erfarenheter intervju
Intervju med Anna Skog, hundterapeut
2020-11-16
Webseminarium
Laserbehandling- hur gör man? Praktiska erfarenheter inom fysioterapin
Föreläsare: Anders Bergström, leg sjukgymnast
2020-11-18
Webseminarium
Medicinsk laser och svårläkta sår inom äldrevården Marianne Degerman sårbehandlare Skellefteå kommun hemsjukvård
Sårstudie med Marianne Degerman
2020-12-04

Kvällskurser

Kursschema kommer i juli/augusti 2020

Heldagskurser

Kursschema kommer i juli/augusti 2020

Djurkurser

Kursschema kommer i juli/augusti 2020